Havalandırma Üniteleri Ses Yalıtımı

Havalandırma Üniteleri Ses Yalıtımı

Gürültü, bitişik bir odadan veya daireden hava kanallarından geçerek kanal duvarlarından kırılır. Etkili gürültü azaltma, daha keyifli bir yaşam ve çalışma ortamı yaratmada önemli bir faktördür. Genellikle daha az ses çıkaran motorlara sahip havalandırma sistemleri tercih edilse de bunlar her zaman yeterli olmayabilir. Bu nedenle bazı alternatifler geliştirilmiştir. Havalandırma cihazları dış ortamlarda yer aldığı için olumsuz hava koşullarına ve dış ortamlara dayanıklı olması gerekmektedir. Havalandırma üniteleri çalışma mantığı olarak yüksek ses çıkaran aletlerdir. Bu aletlerin çıkardığı yüksek sesler kullanıldığı çevreye gürültüden dolayı rahatsızlık verebilir. Her işte olduğu gibi öncelikle sorunun çözümü için yapılacak tespit çok önemlidir. Uygulama yapılacak bölge (ses kaynağı) ile sesten rahatsızlık duyan (şikayet edilen nokta) arasındaki mesafe ölçülmelidir. Daha sonra cihazlar kapalı iken ortam sesi ölçülmelidir, şikayet duyulan noktada mümkünse ölçüm alınmalıdır. Tüm hesaplamalar eldeki verilere göre planlanarak yapılır. İzolasyon detayı ve kullanılacak malzeme cinsi, kalınlığı buna göre belirlenir. Havalandırma sisteminde gürültü kontrolü, proje aşamasında başlar. Baştan doğru kurgulanmamış bir sistemin yarattığı gürültü problemi, yapı tamamlandıktan sonra daha yüksek maliyetler ve daha verimsiz önlemlerle çözülebilecektir. Fanların doğru seçilmesi ve doğru konumlandırılması, fan ve kanal yerleşimlerinde gerekli açı ve mesafelere uyulması, sistemde kullanılan malzemelerin ve işçiliğin kalitesine dikkat edilmesi, henüz işin başında gürültünün kontrol altına alınmasını sağlayacak önemli adımlardır.