Fabrika Ses Yalıtımı

Fabrika Ses İzolasyonu

Gürültü kontrolünde , ses yalıtımında gürültü ölçümleri önemli bir yer tutar. Gürültü ölçümlerinde amaç, gürültü kaynağını bulmak veya belli bir noktadaki gürültü düzeyini saptamaktan, gürültünün frekans dağılımını bulmaya ya da darbe gürültüsünü saptamaya kadar çok çeşitli olabilir. En çok kullanılan ölçüm, istenilen bir yerdeki gürültü düzeyinin saptanmasıdır. Endüstriyel gürültü kontrolü için, daha çok, kaynağın bulunduğu ortamda ölçüm yapmak gerekmektedir.
Ülkemizde ve tüm dünyada endüstriyel gelişmenin bir yan ürünü olan endüstriyel gürültü , fabrika gürültüsü , imalathane işletme gürültüsü endüstriyel gelişmemize paralel olarak önemli bir sorun durumuna gelmektedir. Fakat , gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin, işitme kaybından iş veriminin önemli ölçüde azalmasına ve fizyolojik rahatsızlıklardan psikolojik bozukluklara dek uzandığı gerçeği ülkemizde daha tam olarak değerlendirilememektedir.

Endüstriyel Makinelerde Ses İzolasyonu

Yapılan ses yalıtım uygulamaları ile ses kirliliğinin vermiş olduğu rahatsızlık önlenmiş olur. İş yerlerinde ofis odalalarında yaplan çalışmalardan daha fazla verim alınması için ses yalıtımı önemlidir. Özellikle ofis ortamı düşünüldüğü zaman diğer departmanların iş akışının engellenmemesi için ses yalıtım uygulaması gerekmektedir. Dolayısı ile ses yalıtım uygulaması ile diğer departmanlara da ses geçişi engellenmiş olur. Endüstriyel makinelere yapılan ses izolasyonu sayesinde rahatsız edici ses dalgalarını çalışma alanlarından uzak tutarak daha konforlu bir yaşam elde edebilirsiniz. Ses yutucu ekipmanlar sayesinde etkili ses izolasyonu elde edebilirsiniz.