Fabrika İçerisi Çalışma Odaları

Fabrika İçi Çalışma Kabinleri

Gürültünün en çok yayıldığı alanlar fabrikalardır. Üretim için kullanılan makineler, fabrikanın işleyişini sağlayan jeneratör ve diğer elektrikli makineler ile mekanik makineler, içeride yüksek frekanslarda seslerin oluşmasına neden olurlar. Üretim yerlerindeki fiziki ortam koşulların düzenlenmesi, çalışanların bulundukları ortamların sese karşı dizayn edilerek tasarlanması, personellerin özlük haklarından biridir. Fabrika içi çalışma kabini, tam da bu amaç doğrultusunda üretilen ürünlerdir. Fabrika içi ses izolasyon kabinleri ile gürültü sorununun önüne geçebilirsiniz. İşletmeniz için gereken önlemleri almak ve profesyonel bir ekip ile rahatsız edici ses düzeyini minimuma indirmek için İletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sanayi yapılarının işitsel açıdan uygun çalışma ortamını sağlayabilmesi için, gerek uluslararası, gerekse ulusal standart ve yönetmeliklerde bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Söz konusu standart ve yönetmeliklerde, işçi ve işveren sağlığı için tesis içinde aşılmaması gereken gürültü düzeylerine ilişkin değerlerin yanı sıra, sanayi yapısından dışarıya yayılan gürültü açısından da limit değerler verilmektedir.