Akustik Ses Yalıtımı

Akustik Ses Yalıtımı

Ses Yalıtım Materyalleri

Akustik yalıtım günümüzde çok fazla alanda büyük oranda katkı sunan çözümlerdir. Akustik yalıtım doğru ürünlerin kullanımı sağlanmadığında aksine ses oranı artabilmektedir. Hacim akustiği, kütlesel hacim akustiği duysal etkinliğin birinci derecede önem arz ettiği kongre, konser salonları, konferans salonları ile işitselliğin ve görselliğin bir arada olduğu etkinliğin bulunduğu opera, tiyatro, sinema salonu gibi yapılarda, kaynağından çıkan seslerin bu hacimdeki dinleyicilere nitelik ve kalite açısından en uygun biçimde iletilmesini sağlayan akustik dalıdır.

Ortamda bulunan ses kargaşasının önüne geçebilmek adına yankı yalıtımı yapılması adına ürünler kullanılması gerekmektedir. Ses geçişlerini engellemek adına duvarlarınızda tavanlarınıda zeminlerinide kullanabileceğiniz akustik ses bariyerleri, evapan, süngerpan süngerleri kullanarak ses geçişlerine yüksek oranda engel olabilirsiniz.

Akustik ses izolasyonu akustik çalışmaların ilk bölümünü “gürültü ses yalıtımı” oluşturur. Yapının bulunduğu çevre koşulları ile yapıyı oluşturacak hacimlerin gürültü verileri belirlenir. İç hacimlerin yerleştirilmesinde bu veriler dikkate alınarak sessizlik gerektiren bölgede gerekli ses yalıtım süngerleri ve malzemeleri uygulanarak gürültülü kısımlar sessiz bir ortam halini alır.

Yankı Yalıtımı

Yankı yalıtımı için kullanılması gereken ürünler arasında açık gözenekli akustik süngerlerin kullanılması gerekmektedir. Duvarlarınızda yankı yalıtımı için akustik ürünler kullanılmadığında ortamdaki sesler duvarlarınıza çarparak tekrarlanmaktadır. bunun önüne geçebilmek adına duvarlarınıda Yumurta Sünger, Piramit Sünger, Labirent, Sünger, Special Sünger, Akustik Kumaş Kaplı Panel gibi ürünlerin kullanılması gerekir. Akustik süngerler aynı zamanda alev ilerletmez yapıya sahiptir. Bu sayede endüstriyel makinelerin bulunduğu ortamlarda güvenle kullanılabilir, sizler adına bir tehlike oluşturmaz. Yanmaz süngerleri genellikle mekanik ısıya dayanıklılık gerektiren gürültülü ortamlarda kullanabilirsiniz. Akustik ortamlar için yanıcı 26Fr Antrasit ve renkli akustik sünger çeşitlerini önerebiliriz.